Το τμήμα Lembeh Resort είναι από τις 24 έως τις 31 Μαΐου 2019 και θα επικεντρωθεί κυρίως στη μακροοικονομική φωτογραφία, αλλά με ευρεία γωνία κοντινής εστίασης.